Informacione dhe fotografi për racën e qenve miniaturë Australian Shepherd

Miniaturë dhe Lodër Informacione mbi racat e qenve Australian Shepherd, foto, kujdes, temperament, shëndet, këlyshë, histori race

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Chiweenie

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Chiweenie, të quajtura gjithashtu një Chiwee, e cila është një përzierje midis një Chihuahua dhe qenit Dachshund.

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Tamaskan

Informacione mbi racat e qenve Tamaskan, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave.

Informacione dhe fotografi të racës së madhe të qenve të Pyrenees

Informacione mbi racat e qenve të mëdhenj Pyrenees, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe Fotografi të racës së qenve anglisht Mastiff

Informacion mbi racat e qenve mastiff, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Weimaraner

Informacione mbi racat e qenve Weimaraner, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave.

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Chihuahua

Informacione mbi racat e qenve Chihuahua, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi për racën e qenve gjermanë

Informacion mbi racat e qenve gjerman Shepherd, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Presa Canario

Presa Canario Informacione mbi racën e qenve, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, fotot e qenve dhe më shumë

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Kangal

Informacion mbi racat e qenve Kangal, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Havanese

Informacione mbi racat e qenve Havanese, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, fotografitë e qenve, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Pembroke Welsh Corgi

Informacione mbi racën e qenve Pembroke Welsh Corgi, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, historinë e racave, këlyshët.

Informacione dhe fotografi të racës së qenve malorë

Informacion mbi racat e qenve Mountain Feist, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës amerikane të racës së qenve

Informacion mbi racën e Mastiff Dog Amerikan, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, fotografitë e qenve, historinë e racave.

Informacione dhe fotografi të racës së qenve të bardhë amerikanë

Informacion mbi racat e Qenit të Bardhë Amerikan të Bardhë, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave.

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Bullmastiff

Informacione mbi racat e qenve Bullmastiff, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, historinë e racave, fotografitë e qenve

Informacione dhe Fotografi të racave të qenve ujk irlandez

Informacion mbi racën e qenve irlandezë Wolfhound, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve Labrador Retriever

Informacione mbi racat e qenve Labrador Retriever, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, këlyshët, historinë e racave

Informacione dhe Fotografi të racës së qenve belg Malinois

Informacione mbi racat e qenve belg Malinois, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, historinë e racave

Informacione dhe fotografi të racës së qenve terrier

Informacione mbi racat e qenve Rat Terrier, fotografi, kujdes, temperamentin, shëndetin, historinë e racave, këlyshët.